altKlanja se petkom u podnevskom vremenu. Može se klanjati samo u džematu.
Ima  16  rekata.
Nakon što se prouči ezan... svi prisutni prvo klanjaju sunnet, koji se zanijeti: 
Nevejtu  en  usallije  lillahi  te'ala salate  sunnetil- džumu'ati  edaen  mustakbilel  kibleti  Allahu  ekber!
Ima četiri rekata, a uči se sljedeće:
1. rekat: Subhaneke – euza – bismilla – fatiha – sura
2. rekat: bismilla – fatiha – sura
Sjedenje: et-tehijjat
3. rekat: bismilla – fatiha – sura
4. rekat: bismilla – fatiha – sura.
Sjedenje: et-tehijjat, salavati, dova i selam.
Poslije sunneta mujezin prouči ezan, a imam (hatib) održi hutbu.
Nakon hutbe klanja se farz koji se zanijeti:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate fardil- džumu'ati edaen mustakbilel kibleti iktedejtu
bihazel imami  Allahu  ekber!

Ima dva rekata i moče se klanjati samo za imamom (u džematu), a uči se sljedeće:
1. rekat: subhaneke – euza – bismilla – fatiha – sura
2. rekat: bismilla - fatiha – sura.
Sjedenje: et-tehijjat, salavati, dova i selam.
Nakon farza klanja se četiri rekata sun-sunneta, a zanijeti se:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sun-sunnetil- džumu'ati edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber!
Klanja se isto kao i džumanski sunnet:
1. rekat: Subhaneke – euza – bismilla – fatiha – sura
2. rekat: bismilla – fatiha – sura
Sjedenje: et-tehijjat
3. rekat: bismilla – fatiha – sura
4. rekat: bismilla – fatiha – sura
Sjedenje: et-tehijjat, salavati, dova i selam.

Zatim, klanjamo četiri rekata Ahiri zuhra, i to na isti način kao što klanjamo farz u podne- namaza, ali bez ikameta. Zanijeti se:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate ahiriz- zuhri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber!
1. rekat: Subhaneke – euza – bismilla – fatiha – sura
2. rekat: bismilla – fatiha – sura.
Sjedenje: et-tehijjat
3. rekat: bismilla – fatiha
4. rekat: bismilla – fatiha
Sjedenje: et-tehijjat, salavati, dova i selam.

Na kraju se klanjaju dva rekata koji se zanijete sunnetil- vakti:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunnetil- vakti edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber!
1. -Subhaneke – euza – bismilla – fatiha – sura
2. -bismilla – fatiha – sura
Sjedenje: et-tehijjat, salavati, dova i selam.
Poslije namaze se prouči zikr ( sa tespihom ) i dova.


Sponzori

Pregled programa

Kontakti

Džemat Selimovići
Mahmutovići, Krstac i Jusići

Selimovići bb, 75411 Sapna
tel +387 35/597-954
info@dzemat-selimovici.com

Gdje se nalazimo?

Statistika

Članova : 14
Br. vijesti : 539
Čitanja vijesti : 637939