Aktivnosti u džematu

PRVI MAGISTAR PRIRODNIH NAUKA IZ PODRUČJA BIOLOGIJE

naučni stepen magistar prirodnih nauka iz područja biologije. Ovoj svečanosti prisustvovao je veliki broj njegovih kolega, prijatelja i rodbine koje je prof.  Selimović oduševio kvalitetom svoga naučnog dostignuća. Njegov naučni rad može poslužiti svima onima koji se bave problemom pitke vode jer pruža dobar putokaz na koji način se može riješiti ovaj  planetarni  problem. Naime ovim problemom se Selimović bavio više godina ispitujući kvalitete voda i tragajući za načinima dolaženja do tog kvaliteta. Sigorno da ovaj rad treba da posluži i kao dobra osnova za dalja naučna istraživanja ovog mladog profesora, ali  predstavlja i putokaz mlađim kolegama na koji način se može napredovati u struci i nauci. Urednici naše web stranice magistru Selimoviću od srca čestitaju i žele puno uspjeha u daljem radu i životu.

Broj pregleda članaka
4262433

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga