Aktivnosti u džematu

NAŠE HADŽIJE ĆE KASNITI U POVRATKU

BiH, hodočasnici koji pu­tuju kopnenim putem obavi­li su u nedjelju navečer i jučer ujutro oprosni tavaf oko Kabe, te su danas poslije sabah-namaza krenule u pravcu Medine, a onda nazad u BiH. Njihov povratak plani­ran je 8. decembra uvečer.

Iako je planirano da se u BiH vrate već 1. odnosno 2. decembra, hadžije koje putu­ju avionom u našu zemlju će se vratiti tek naredne sedmi­ce. Oni će kasniti sedam do devet dana.

- Imamo neznatno kašnj­enje. Tačno je da je povratak planiran 1. i 2. decembra, ali je gužva na aerodromu u Džedi velika i letovi su pomjereni. Hadžije će stoga u BiH puto­vati 7. i 8. decembra, kada imamo po dva leta, te 9. decembra, kada imamo još jedan let. Oni će prije toga napraviti oprosni tavaf oko Kabe. Hadžije trenutno obavljaju na­maze u haremu. Danas će pose­bnim letom otputovati 23 hadžija, koji imaju obaveze zbog posla ili imaju rezervisane karte za inozemstvo. Ta­kođer, u međuvremenu rješ­avamo i neke druge urgentne slučajeve prebacivanja - re­kao je Halilović.

Potvrdio nam je da je zdr­avstveno stanje hadžija dobro, čak nešto bolje nego što je bi­lo proteklih godina. Kritičnih slučajeva nema, iako ima hadžija koje imaju temperatu­ru i koje kašlju. Tvrdi da ne­ma simptoma koji bi upućiva­li da neko od hadžija boluje od svinjske gripe.

(Dnevni avaz)

Broj pregleda članaka
4696245

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga