Teme iz Islama

KUR'AN I NAUKA (1. DIO)

riječi "faraon". Tako je u više od šezdeset ajeta, među kojima je i sljedeći: ''I (sjetite se) kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili: mušku vam djecu klali a žensku u životu ostavljali; - a to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg.'' (Al-Baqarah, 49). Međutim, kada se govori o egipatskim vladarima u vremenu Jusufa, a.s., oni su imenovani isključivo riječju "kralj". Allah, dž.š., kaže: ''I vladar reče: "Sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih, i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih.'' (Jusuf, 43) i ''I vladar reče: "Dovedite mi ga!" I kad Jusufu izaslanik dođe, on reče: "Vrati se gospodaru svome i upitaj ga: ’Šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale - Vlasnik moj dobro zna spletke njihove!’'' (Jusuf, 50).


Spominjanje vladara drevnog Egipta u Tori

U Tori ne postoji razlika između vladara Egipta u doba poslanika Mojsija i vladara u doba poslanika jqgfkipa, oni se nazivaju faraonima bez ikakve razlike između njih.
Tora (Izlazak, 9:13): ''I Jahve reče Mojsiju: "Porani ujutro, i izađi pred faraona i reci mu: 'Ovako govori Jahve, Bog Hebreja, Pusti moj narod da ode i da mi štovanje iskaže. Ako ih ne pustiš, sva zla svoja navalit ću ovaj put na te, na tvoje službenike i tvoj puk, tako da spoznaš da nema nikoga na svoj zemlji kao što sam ja.''. Isto tako, kada se u Tori govori o vladaru Egipta u vrijeme jqgfkipa u Knjizi Postanka (41:37-40): ''Svidje se odgovor faraonu i svim njegovim službenicima. Zato faraon reče svojim službenicima: "Zar bismo mogli naći drugoga kao što je on, čovjeka koji bi bio tako obdaren duhom Božjim?" A onda faraon reče jqgfkipu: "Otkako je sve to Bog tebi otkrio, nikoga nema sposobna i mudra kao što si ti. Ti ćeš biti upravitelj moga dvora: sav će se moj narod pokoravati tvojim naredbama.''.Drevna egipatska civilizacija

Drevna egipatska civilizacija bila je još uvijek nedovoljno poznata. O njoj se malo šta znalo, osim nekoliko upadljivih spomenika, od kojih je većina uronjena u pustinjski pijesak u Gizi, Asvanu i Luksoru. Takvo stanje bilo je sve do Jean-François Champolliona . Ovaj francuski znanstvenik je odgonetnuo simbole drevnog egipatskog jezika koristeći kamen iz Rozete koji je otkriven tokom francuskog pohoda na Egipat. Tekst na dva jezika i tri pisma bio je isklesan na njemu: jedno, drevno egipatsko - hijeroglifi, što znači sveto pismo jer je bilo ograničeno za upotrebu unutar hrama, drugo, demotičko ili narodno i treće, grčko pismo. Usporedbom ta tri pisma uspio je dešifrirati sistem znakova hijeroglifskog jezika. To otkriće je dovelo do drugih veličanstvenih pronalazaka i spoznavanja života faraona i drevnih Egipćana.

Riječ faraon

Riječ faraon znači 'velika kuća' u staroegipatskom jeziku, a kasnije je korištena kao titula za egipatske vladare. Taj naziv nije bio ustanovljen sve do početka 18. dinastije, odnosno 1539. godine prije nove ere. To znači da u cijelom razdoblju koje je prethodilo tom datumu, titula egipatskih vladara bila je kralj i oko toga nema neslaganja, čak i u vrijeme okupacije Egipta od strane Hiksa (čiji naziv u staroegipatskom jeziku znači 'kralj stranaca' ili 'kralj pastira' ) od 1648. do 1540. p.n.e., odnosno prije navedenog razdoblja.

Jusufov, a.s., put u Egipat

Postoji saglasnost oko toga da je Jusuf, a.s., otišao u Egipat i da je njegova vladavina bila prije Musaovog, a.s., poslanstva. To zbog toga što Allah, dž.š., kaže, pripovijedajući ono što je rekao jedan vjernik iz faraonovog naroda: ''Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: ’Allah više neće poslije njega poslati poslanika!’ Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja.'' (Al-Mu'min, 34). Egipćanin je rekao da Allah, dž.š., neće poslati poslanika zbog dugog perioda nakon Jusufa, a.s., u kojem Allah, dž.š., nije poslao poslanika za razliku od vjerovjesnika sinova Izraelovih koje je Allah, dž.š., slao u kraćim vremenskim razmacima. Budući da je Musaova, a.s., misija bila u doba egipatskog faraona (Ramzesa II), što se jasno vidi iz prethodnog istraživanja, na temelju toga nesumnjivo da je Jusuf, a.s., bio u Egiptu prije perioda 18. dinastije, odnosno razdoblja u kojem su egipatske vladare nazivali kraljevima, bez obzira bili oni Egipćani ili Hiksi, pošto ih je cjelokupna populacija zvala kraljevima.

Prikaz kamenog bloka otkrivenog u području Shatea el-Gazira u gornjem Egiptu koji tretira period gladovanja koje se desilo u doba kralja Zosera iz 3. dinastije i koje je trajalo sedam godina.

Kamen iz Gazirat el-Shatea

Kamen koji je otkriven datira iz vremena treće dinastije i upravo iz perioda vladavine kralja Zosera. Sljedeći tekst je isklesan na njemu: ''Kralj Zoser je molio bogove da okončaju glad koja je pogodila Egipat i trajala sedam godina, itd ...''. Smatram da je Jusuf, a.s., upravljao Egiptom u doba kralja Zosera, u vrijeme treće dinastije, jer se navodi da je ovo gladovanje trajalo sedam godina. Također, da se naslutiti da je vladar Egipta bio kralj, a ne faraon, što je u skladu sa Časnim Kur'anom.

Kur'anska nadnaravnost o nepoznatom

Kur'an pravi razliku između dva značajna perioda u povijesti Egipta, između predfaraonskog doba, odnosno prije 18. dinastije, kada su svoje vladare nazivali kraljevima, i faraonsko doba u kojem su vladare zvali faraonima, a ovaj period počinje od 18. dinastije. To je u suprotnosti sa Torom, koja ne pravi razliku između dva perioda i dvije titule. U Tori, faraon je naziv za vladara Egipta bilo u vrijeme poslanika Jusufa, a.s., ili u vrijeme poslanika Musaa, a.s., a to protivrječi modernoj znanosti. Što se tiče Časnog Kur'ana, bio je i još uvijek je knjiga od Allaha, dž.š., kojoj laž ne može prići s bilo koje strane i koja ne sadrži bilo kakvu kontradikciju. Allah Uzvišeni kaže: "A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti." (An-Nisa, 82).

Broj pregleda članaka
4717600

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga