Teme iz Islama

LEJLETUL-BERAT (NOĆ POLOVINE ŠA'BANA)

Hazreti Alija prenosi da je Muhammed 'alejhisselam rekao: "Kada nastupi petnaesta noć (lejletun-nisfi) ša'bana provedite je u ibadetu (kijam) i postite sutrašnji dan..." (Ibn Madže- daif)
Hazreti Aiša kaže: "Probudila sam se jedne noći, a Vjerovjesnik a.s. je negdje izašao, pa sam krenula za njim, tražeći ga. Našla sam ga na Beki'i (Medinskom mezaristanu) glave dignute prema nebu. Muhammed a.s. me upita: " Aiša, zar se bojiš da je Allah dž.š. i Njegov poslanik nepravedan prema tebi?" Odgovorih: "Pomislila sam da si otišao nekoj od svojih žena." On, sallallahu 'alejhi ve sellem, nastavi: "Zaista Allah dž.š. silazi središnje noći mjeseca ša'bana na zemaljsko nebo i oprašta većem broju (griješnika) od broja dlaka na stadu jednog psa ovčara." (Ibn Madže i Tirmizi )
Ahmed u svojoj predaji dodaje: "U stadu plemena Beni Kelb, a to je pleme s najbrojnijim stadom.
Imami Gazalija navodi predaju od Hasana Basrije koju on prenosi od trideset ashaba da se te noći klanja nafila zvana, SALATUL-HAJRI, od 100 rekata učeći na svakom rekatu 10 puta suru IHLAS (KUL HUVALLAHU EHAD). i predajući selam svako 2 rekata.
Obzirom da je ovo veoma duga nafila oni koji žele mogu klanjati 2, 4, 6, 8, 10 rekata ili onoliko koliko mognu, predajući selam na svaka dva rekata. Nafila se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SATEL-HAJRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI - ALLAHU EKBER. Ova nafila se može klanjati i u džematu.
Allah dž.š. u ovoj noći raspoređuje stvari za cijelu godinu, upisuje u njoj one koji će te godine umrijeti ( preseliti na Ahiret ), koji će na hadž otići,...tome broju se ništa ne dodaje niti oduzima.
Broj pregleda članaka
4262504

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga