Teme iz Islama

VRIJEDNOST POSTA

Ovom prilikom ćemo kazati nešto o vrijednosti posta. Iz jedne hadisi-kudsijje koju prenosi Ebu Hurejre, r.a. možemo vidjeti kolika je vrijednost ramazanskog posta. Muhammed, a.s., je rekao: "Allah, dž.š., kaže: ''Post je Moj i Ja za njega dajem (posebnu) nagradu, postač ostavlja svoje prohtjeve, jelo i piće radi Mene, post je štit (To je štit koji daje dvostruku zaštitu: na dunjaluku štiti vjernika od grijeha, a na Ahiretu biće njegova zaštita od džehennemske vatre) Postač ima dvije radosti; radost prilikom iftara, a radost kada sretne svoga Gospodara. Zadah iz usta postača draži je Allahu, dž.š. od mirisa miska.  U drugoj predaji se navodi i sljedeće: ''pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne diže glas. Ako ga neko napadne i uvrijedi, neka kaže ja postim! Iz ovih nekoliko riječi Poslanika, a.s., o postu, može se vidjeti izuzetno velika vrijednost ramazana i ramazanskih ibadeta. U svjetlu tih vrijednosti jasan nam je hadis koji prenosi Ebu-Hurejre, a u kojem se kaže: "Ko se omrsi jedan dan ramazana, bez opravdanog razloga; kao što je olakšica (musafiru) ili bolest, ne može ga nadoknaditi makar i čitav život postio." Zato će oni koji se boje Allahove dž.š. kazne, a žude za Njegovom nagradom, ovome mjesecu posvetiti posebnu pažnju, neće ga smatrati teretom i teškom obavezom, nego najdražim prijateljem koji im je došao u  goste. Takvima se obraća i Poslanik, a.s., u svom hadisu, koji prenosi Džabir bin Abdullah el-Ensari, r.a.: "Kada zapostiš, neka poste uši tvoje, i oči tvoje, i tvoj jezik neka posti od laži i zabranjenih stvari, i ostavi se uznemiravanja i ezijeta komšije. Neka se na tebi ogleda post i smirenost, i učini da ti dan posta ne bude kao dan kada se mrsiš." Mjesec posta je mjesec svakovrsnih ibadeta, iz kojih se izdvaja dnevni ibadet - post, i noćni - klanjanje teravih-namaza, te učenje Kur'ana. Poslanik, a.s., rekao je: "Allah, dž.š., propisao vam je post ramazana kao strogu obavezu, a noćno klanjanje vam je sunnet. Ko ga isposti i isklanja s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, izaći će iz ramazana čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila". Dakle, po danu se ibadeti postom i tijela i duše, dok se noći krunišu dobrovoljnim ibadetom, klanjanjem teravih-namaza, provođenjem što većeg dijela noći na namazu, oživljavanjem ramazanskih dana i noći učenjem Kur'ana, istigfara, dova, salavata i činjenjem drugih dobrih dijela. Vrijednost posta je i u tome što se pomoću njega obezbjeđuje ulazak u džennet na posenba vrata. Povikaće se: „Gdje su postači? Neka uđu u džennet kroz vrata Rejjan kroz koja neće uću niko drugi osim njih.“ Post će biti jedan od zagovarača kod Allaha dž.š. za oprost grijeha i spas onoga ko bude postio. U hadisu se kaže: „Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa primi moje zauzimanje za njega. Kur'an će reći: Ja sam bio razlog zbog kojeg  je ostavljao spavanje noću, zato primi moje zauzimanje za njega. I njihovo zauzimanje biće primljeno.“

Allahu dž.š. učini nas od onih kojima će post, Kur'an i poslanik biti šefa'adžije na Sudnjem danu. Amin!

                                                   Hariz ef. Pašić

Broj pregleda članaka
4696109

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga