Teme iz Islama

ČEGA SE POSTAČ MORA KLONITI

Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama sabur. Amin!

Braćo i sestre, ovom prilikom ćemo pomenuti nekoliko postupaka kojih se musliman mora kloniti za vrijeme posta, ali svakako i mimo ramazana.

Postaču je obaveza da se kloni bilo koje vrste laži, a najveća laž je na Allaha dž.š. i Njegovog poslanika a.s., a to podrazumijeva da neko pripiše Allahu dž.š. ili poslaniku Muhammedu a.s. da su nešto zabranili što je dozvoljeno ili da su dozvolili nešto što je zabranjeno. Muhammed a.s. je rekao: „Ko na mene namjerno slaže neka pripremi sebi mjesto u Vatri.“ (Buharija i Muslim) Svaka laž je korak do grijeha koji se najteže kažnjava, licemjerstva. Allahov poslanik a.s. je jasno rekao: „Zaista je laž kapija licemjerstva.“ Priznaćemo da je laži puno u našem okruženju i svako se toga treba kloniti i reagovati na neistine koje budu iznešene u njegovom prisustvu. Šutnja je odobravanje, pa ako bi prešutili nečiju laž, mi smo je odobrili.

Postač je obavezan da se kloni ogovaranja, koje podrazumijeva da se osoba spominje u njenom odsustvu po nečemu što on ne voli bez obzira da li se to odnosilo na njegov izgled (hromi, ćoravi...) ili se time iznosila njegova mahana ili ponašanje. Znači,  zabranjeno je govoriti o nekome u njegovom odsustvu na način da to ne bi odgovaralo dotičnoj osobi, bez obzira da li taj govor bio istina ili ne.  Bio je upitan Muhammed a.s. o gibetu ili ogovaranja pa je rekao: „To je da spomeneš svoga brata po onome što ne voli.“ Neko je upitao: „A šta ako o svom bratu kažem ono što je istina?“ Allahov poslanik mu je odgovorio: „Ako o njemu rekneš ono što je istina, tada si ga ogovorio, a ako rekneš o njemu ono što nije istina, onda si ga potvorio.“ (Muslim)

Iz ajeta koji slijedi možemo zaključiti kako Allah dž.š. gleda na ogovaranje. U ajetu se kaže: „I ne ogovarajte jedni druge, Zar bi nekomeod vas bilo drago da jede mesu svoga umrlog brata?! A to je vama odvratno.“ ( EL- Hudžurat, 12.)

Postač se mora kloniti prenošenja riječi od jedne do druge osobe s ciljem iskvarenje njihovih odnosa, zavađanja i to se smatra velikim grijehom. U dva Sahiha bilježi se hadis u kojem se navodi da je Muhammed a.s. prošavši pored dva kabura rekao: Uistinu se ova dvojica kažnjavaju, ali ne kažnjavaju se zbog nečeg velikog. Jedan od njih kažnjava se zbog toga što se nije čuvao mokraće, a drugi zbog ogovaranja.

Ogovaranje vodi do razjedinjavanja muslimana, širenja neprijateljstva i mržnje među njima.

Pored ostavljanja hrane, pića i udovoljavanja prohtjevima postač mora ostaviti i ružna djela i postupke.

Rekao je Muhammed a.s.: „Ko ne ostavi lažno svjedočenje, rad po njemu, proste riječi i nepromišljene postupke, pa Allah nema potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića.“ (Buhari i Ebu Davud)

Gospodaru naš, ne daj da svojim rukama i jezicima pokvarimo nemjerljivu vrijednost posta i spasi nas od beskorisnih djela. Amin!

Broj pregleda članaka
4696070

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga