Teme iz Islama

VRIJEDNOST SALAVATA NA POSLANIKA A.S.

a njihovim porodicama sabur. Neka je Allahov mir i spas na sve muslimane širom svijeta.

U ovom predavanju kazaću nekoliko riječi o ljubavi prema poslaniku i vrijednosti donošenja salavata na njega.

Iako među nama danas nema živog Poslanika našeg, mi ga se salavatima sjećajmo i salavate na njega stalno donosimo.

Allah dž.š. nas poziva da salavate i selame donosimo na našeg Poslanika riječima plemenitog Kur'ana:

 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 

''Allah i meleki Njegovi salavate na Poslanika donose. O vjernici, i vi salavate donosite i selame mu šaljite!''     ( El–Ahzab, 56 )

Pored ovog nedvosmislenog kur'anskog imperativa veliki je broj hadisa Allahova Poslanika, a.s., u kojima nas on bodri i podstiče da što više donosimo salavate na njega. Spomenut ću samo neke od tih hadisa:
"Najpreči ljudi na Kijametskom danu su mi oni koji najviše donose salavate na mene."
(Et-Taberani)

"Ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega deset." (Muslim i Et-Tirmizi)

"Ko donese na mene jedan salavat Allah, za taj jedan, donese na njega deset i upiše mu deset dobrih djela (hasenata)." (Ahmed)

"Ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega deset salavata i umanji mu deset grijeha (hatiata)." (Ahmed)

"Ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega deset salavata, umanji mu se deset grijeha i podigne deset stepeni (deredžat)." (En-Nesai)

"Meleki neprestano donose salavat na onoga koji donosi salavat na mene, pa neka to rob umanji ili uveća." (Ahmed)

"Mnogo i često donosite salavat na mene, jer je vaš salavat na mene oprost za vaše grijehe." (Ibn Asakir)

Jedan ashab je pitao: "Allahov Poslaniče, šta misliš, ako bih ja sve svoje dove zamijenio donošenjem salavata na tebe?" Odgovorio je: "Tada će ti Allah Slavljeni i Uzvišeni biti dovoljan za ono što te brine od tvoga dunjaluka i tvoga ahireta." (Ahmed)

Pored toga što je to obaveza donošenje salavata na poslanika donosi mnogo sevaba onima koji ga se na ovaj način sjećaju. Ukoliko čujemo ime poslanika Muhammeda a.s. odmah smo dužni donijeti salavat na njega, a što se može zaključiti iz sljedeće predaje. Ka'b b. 'Udžre, r.a., prenosi: “Resulullah, s.a.v.s., je rekao: Primaknite se mimberu!”, i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: "Amin!" Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: "Amin!" I na trećoj stepenici je rekao: "Amin!" Kada je sišao sa mimbera rekli smo: "Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?" On je rekao: "Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a.s., pojavio se preda mnom i rekao: “Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on prođe, a da ne zaradi oprost!” Ja sam tada rekao: “Amin”! Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne donese salavat na tebe”! Ja sam kazao: “Amin”! Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je: “Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet.”! Ja sam rekao: “Amin!”! (El- Hakim )

 

O vrijednosti salavata na našeg Poslanika, slikovito će nam pojasniti slijedeći događaj:

''Sufjan Sevri dok je tavafio oko Ka'be, vidio je čovjeka koji nije ni podizao ni spuštao nogu, a da nije donosio salavat na Vjerovjesnika. Kada ga je upitao za razlog takvog postupka, čovjek mu ispriča sljedeće:

,,Jednom sam sa svojim ocem otišao da obavim hadždž. U jednom konačištu, otac mi se razbolio. Ja sam ostao da ga liječim, i jedne noći dok sam mu sjedio do uzglavlja, otac mi je umro i lice mu je potamnilo. Ja sam kazao: ,Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo'.

Povukao sam njegov ogrtač i pokrio mu lice. Zadrijemao sam i zaspao. Usnio sam nekog čovjeka, od kojeg nisam vidio ljepšeg, čistije odjeće i ljepšeg mirisa. On je korak po korak prilazio, dok nije došao do moga oca. Otkrio mu je lice, pomilovao ga po njemu i lice je postalo svijetlo. Okrenuo se da pođe, a ja sam ga uhvatio za odjeću i rekao: ,,Allahov robe, ko si ti preko koga je Allah ukazao milost mome ocu u stranoj zemlji?

On me upita: 'Zar me ne poznaješ? Ja sam Muhammed ibn Abdullah kome je objavljen Kur'an. Tvoj otac je počinio mnogo grijeha, ali je puno salavata učio na mene. Kada ga je pogodilo ono što ga je pogodilo, zatražio je da mu pomognem. Ja sam pomagač onome ko često uči salavate na mene. '

Poslije toga sam se probudio i vidio da je očevo lice postalo svijetlo.“

Enes, r. a., prenosi da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao:Ko mi u jednom danu prouči hiljadu salavata, prije nego što umre vidjet će svoje mjesto u džennetu“.

Ibn-Omer, r. a., prenosi da je Allahov Poslanik, ‘alejhi-sselam, rekao:Ukrasite vaša sijela učenjem salavata meni. Uistinu će vam vaši salavati proučeni meni biti nur (svjetlost) na Sudnjem danu“.

Lijepo je (mustehab) salavat na Poslanika a.s. donositi petkom u toku dana i noći prema riječima: Najvrijedniji dan vam je dan džume, zato mnogo donosite salavat na mene toga dana, jer mi se od vas salavat predaje (tj. predaju ga meleki zaduženi za to).“

(Ebu Dawud) Takođe je lijepo donositi salavat poslije ezana, na tešehhudu i kad god mu se ime spomene. Donošenje salavata ima različite načine. Na primjer: Allahumme salli ala sejjidina Muhammedin ve ala ali sejjidina Muhammedin, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke hamidun medžid. We barik ala sejjidina Muhammedin ve ala ali sejjidina Muhammedin kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke hamidun medžid.

Koristi i plodovi salavata na Poslanika a.s.,
1 - povinovanje Allahovoj dž.š. naredbi,
2 - blizina poslaniku na Sudnjem danu. Rekao je poslanik, a.s.: "Najbliži meni na Sudnjem danu bit će su oni koji budu najviše na mene salavat donosili."

3 - ko donese jedan salavat na poslanika a.s. dobije deset salavata od Allaha,

4 - uzdiže se za deset stepeni,
5 - piše mu se deset dobrih djela- hasenata,
6 - briše mu se deset loših djela-sejjiata,
7 - daje nadu za primanje dove kada se prije i poslije nje donese salavat,
8 - salavat je uzrok poslanikovog a.s. šefa'ata na Sudnjem danu,
9 - on je uzrok opraštanja grijeha,
10 - njime se od osobe otklanja škrtost, jer je poslanik a.s. rekao: "Škrt je onaj pred kim se spomenem a on ne donese salavat na mene.",

11 - on vodi onog ko ga izgovara na put ka Džennetu, a onog ko ostavi njegovo izgovaranje udaljava od tog puta;
12 - on je razlog dostavljanja imena onoga ko ga izgovara i njegovog spominjanja kod poslanika a.s.,
13 – meleki donose salavat na onoga ko donosi salavat na poslanika a.s.,
14 - zauzima mjesto sadake za nevoljnika,
15 -  uzrokuje obveseljavanje roba Džennetom prije njegove smrti,
16 - salavat je zekat i čišćenje za onoga ko ga izgovara,
17 - uzrokuje poslanikov a.s. odgovor onome ko donese salavat i selam na njega,
18 -  uzrok je ljubavi, onog koji donosi salavat, prema poslaniku a.s.,

19 - uzrok je poslanikove a.s. ljubavi prema onome ko donosi salavat na njega,
20 – dovodi do postizanja bereketa za onog ko ga izgovara,
21 – uzrok je postizanja Allahove dž.š. milosti,
22 - uzrok je čovjekove upute i živosti njegovog srca.

Doista su koristi i plodovi salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogobrojni, a ovo što smo spomenuli je dovoljno za onoga ko želi da se okoristi i bude nagrađen.

Donosimo salavate na našeg Poslanika, lica svoja svijetlim učinimo, pomoći tražimo od Allaha i  molimo Ga da nam poslanik bude šefa'adžija na Sudnjem Danu.

 

Gospodaru naš, učini nas ispravnim sljedbenicima našega Pejgambera, dobro da radimo, grijeha da se klonimo.

Allahu naš, uvrsti nas u skupinu vjernika za koje će Poslanik, Muhammed, a.s. šefa'at činiti, oprosta za njih tražiti, i budi nam Milostiv na Sudnjemu danu.

Amin, ja Rabbel–'alemin!

Hariz ef Pašić

( medzlis-zvornik.info )

Broj pregleda članaka
4262589

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga