Teme iz Islama

Selam, islamski pozdrav

Nazivanje selama povećava ljubav među onima koji ga nazivaju što se može zaključiti iz riječi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. koji je rekao: „Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto, zbog čega ćete se, ako to budete činili, zavoljeti? Nazivajte jedni drugima selam.“

Selam je osnovni pozdrav muslimana i nijedan drugi pozdrav nije dovoljan da zamijeni nazivanje salama. Nažalost, veliki broj muslimana zapostavio je svoj pozdrav koji je bolji i vrijedniji od bilo kojeg drugog a oni koji ga praktikuju malo toga poznaju od vrijednosti selama i nagrade za njegovo nazivanje.

Nazivanjem selama mi onima kojima nazivamo selam želimo da budu u miru i rahatluku, te da bude spašen od ezijeta drugih ljudi.

 Imam En-Nevei kaže: „Nazivanje selama je sunnet a odgovoriti na njega je vadžib-obaveza, ako bi muslimani bili u skupini nazivanje selama bi bilo sunetu-kifaje pa ako jedan (dio) nazove svi učestvuju u nagradi. Ako je onaj kome se selam naziva sam njemu je obaveza da odgovori, a ako bi bila skupina muslimana onda je odgovor farzi-kifaje, pa ako jedan odgovori sa osatlih spada obaveza. A najbolje je da svi nazovu i svi odgovore.“ Ako je negdje ustaljena praksa da iz grupe naziva jedan (najstariji ili ko je prvi u grupi) takav običaj treba ispoštovati.

Selam je jedno od prava muslimana kod svoga brata, jer je Allahov Poslanik a.s. rekao:

„Pet je stvari koje musliman treba da ispuni prema muslimanu, odazvati na selam, nazdraviti onome ko kihne, odazvati se na poziv, obići bolesnog i ispratiti dženazu.“ (Muslim)

Nazivajmo selam jedan drugome i ne stidimo se onoga što je najvrjednije ma gdje bili.

Broj pregleda članaka
4783975

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga