Iz okoline

MUFTIJA KAVAZOVIĆ OSUDIO DISKRIMINACIJU BOŠNJAČKE DJECE U ORAHOVCU I RS

zavodu RS-a, Ministarstvu za ljudska prava BiH, Helsinškom komitetu za ljudska prava BiH i OSCE-u BiH.

Tekst dopisa (prigovora):

„Prema našim saznanjima, dana 12.4.2012. godine u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“, područna škola „Orahovac“, Općina Zvornik, organizirane su prozelitističke aktivnosti od strane učitelja ove škole. „Učesnici“ tih aktivnosti su, pod prisilom, bili učenici prvog razreda, koji su bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti.

Naime, Vesko Đukanović, učitelj u pomenutoj školi, tražio je od učenika prvog razreda bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti da od svojih kuća i iz svojih muslimanskih porodica donesu jaja u školu, kako bi ih ceremonijalno farbali u vaskršnja jaja. Bošnjačka djeca koja nisu izvršila tu obavezu istjerana su iz razreda i škole i natjerana da skupljaju kamenje u dvorišti, kao zamjenu za vaskršanja jaja. Među učenicima je bilo i dijete imama, hatiba i muallima u džematu Glumina Medžlisa Islamske zajednice Zvornik Vehida-ef. Muratbegovića.

Instruirati učenike prvog razreda, koji pripadaju jednoj religiji da učestvuju u aktivnostima koje su dio vjerskih obreda ili tradicije druge religije od strane učitelja, u javnoj ustanovi, a protivno volji njihovih roditelja, jeste čin koji najgrublje krši niz zakona i podzakonskih akata u Bosni i Hercegovini i RS-u.

S tim u vezi, želimo Vam ukazati na to da Zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH štiti prava i slobode svih vjernika. Taj zakon zabranjuje svaki oblik prisile na religijske obrede, svečanosti, ili aktivnosti, kao i degradiranje bilo koje religije i njenih pripadnika. Njime se garantira svakoj osobi pravo na vjeronauku, ali samo od lica koja imenuje njena religijska zajednica. Državu obavezuje da ne smije dopustiti diskriminaciju i ugrožavanje prava i sloboda vjernika, posebno u okvirima državnih institucija.

S druge strane, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju RS-a je utvrdio obavezu poštivanja prava na različitost, na pripadanje vlastitom kulturnom i religijskom identitetu i tradiciji, te je zabranio svaki oblik diskriminacije po osnovu pripadnosti religiji. Osim toga, pedagoškim standardima i didaktičko-metodičkim upustvima za prve razrede osnovnih škola u RS-u utvrđena je osnovna funkcija škole, kao ustanove koja treba olakšati prijelaz djece iz porodičnog života u školu i društvo. Društvo (Država) kroz školu mora pokazati spremnost da prihvati dijete, da uvaži njegove specifičnosti i da mu olakša proces adaptacije novim uslovima života i rada, što omogućava kvalitetno uvođenje učenika u cjeloživotni proces učenja.

Pomenuti učitelj i pomenuta škola su se postarali da školska nastava izgubi svoj smisao i ulogu, utvrđenu pozitivnim propisima, te da postane poligon sa kojeg je Bošnjacima povratnicima još jednom poslana gruba poruka da u RS-u nemaju pravo na ravnopravno obrazovanje, na svoju religiju i tradiciju, te da je asimilacija jedini put da fizički opstanu na tom području. Posebno je indikativno što ova poruka dolazi od javne ustanove i njenih uposlenika.

Stoga, ovaj slučaj nije nimalo bezazlen i ne smije se relativizirati, kao primjer koji odslikava cjelokupni odnos vlasti u RS-u prema Bošnjacima, koji se mora u značajnoj mjeri promijeniti. Svjedoci smo nerijetkih posjeta pravoslavnim manastirima koje organiziraju škole u RS-u za sve učenike, uključujući i bošnjačku djecu, a nije nam poznat niti jedan slučaj organizirane posjete učenika srpske nacionalnosti džamijama i drugim objektima muslimana. Očigledno je da škole u RS-u, uz podršku Ministarstva i Pedagoškog zavoda, primjenjuju dvostruke aršine, na štetu učenika bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti.

Na osnovu svega navedenog, želimo Vas pozvati da postupite po našem prigovoru i da odgovorne adekvatno sankcionirate, te da poduzmete odgovarajuće mjere da se u obrazovanju RS-a ovakvi, ili slični slučajevi više ne ponove. Nakon ovog slučaja, nedopustivo je da učitelj Vesko Đukanović predaje učenicima islamske vjeroispovijesti, jer je očigledno da ih on ne respektira, niti uvažava njihovu religijsku pripadnost.“

 

MUFTIJA TUZLANSKI

Husein-ef. Kavazović

(http://www.preporod.com)

Broj pregleda članaka
4696028

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga