Teme iz Islama

KUR'AN I SUNNET O SMAKU SVIJETA

, a to saznajemo iz kur'anskih riječi: „Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: "To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći". Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: "To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna". (El-Ea'rāf: 187)

Ovom prilikom ću navesti nekoliko hadisa o ovome. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Božiji poslanik, a.s., rekao: „Smak svijeta neće nastupiti sve dok se ne pojavi vatra iz hidžatskog tla koja će obasjati vratove deva u Busri.“ (Busra- mjesto u Siriji)

Prenosi se od Enesa, r.a., da je Božiji poslanik,a.s., rekao: „Smak svijeta neće nastupiti prije nego što se na Zemlji prestane izgovarati Allah, Allah.“

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao. „Smak svijeta neće nastupiti prije nego što se bude pojavilo tridesetak dedždžala lažljivaca. Svi oni će tvrditi da su Božiji poslanici.“

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Božiji poslanik, a.s., rekao: „Sudnji dan neće nastupiti prije nego što muslimani povedu borbu protiv Jevreja. Muslimani će ih ubijati tako da će se (preostali) Jevreji sklanjati iza kamenja i drveća. Pa će kamen, odnosno drvo reči: „Muslimane! Božiji robe! Evo Jevreja iza mene, dođi i ubij ga! Samo drvo garkad (vučac, vučiji trn) neće tako postupiti, jer je ono jevrejsko drvo.“

A za muslimana nije ni bitno to kad će nastupiti Smak svijeta, jer se on priprema za susret sa svojim Gospodarom.

     Hariz ef. Pašić

Broj pregleda članaka
4580545

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga