Teme iz Islama

TERAVIH-NAMAZ

 Poštovani vjernici, obzirom da je posljenjih nekoliko godina vidljivo smanjivanje broja klanjača na teravih namazu ovom prilikom ćemo nešto reći o vrijednosti ramazanskog noćnog namaza, teravih- namaza ili teravije. Noćnom namazu u ramazanu pripada posebna vrijednost i odlika, jer je Muhammed a. s. rekao: „Ko provede ramazan u namazu vjerujući i nadajući se (nagradi) biće mu oprošteni prethodni grijesi. Noćni namaz u ramazanu podrazumijeva klanjanje noćnog namaza od prve do zadnje noći. Tu se posebno misli na teravih- namaz. Zato se treba potruditi da se sve teravije klanjaju, jer se dobrovoljni ibadeti u ramazanu vrjednuju kao farzovi izvan ramazana. Muhammed a.s. je prvi koji je okupio muslimane kako bi u džematu klanjali teraviju a zatim je to ostavio iz straha da ne bi bio stavljen u obavezu njegovim sljedbenicima. Učenjaci su se razišli po pitanju broja rekata. U našem mezhebu praktikuje se klanjanje 20 rekata teravih-namaza. Ono što je karakteristično za naše teravije jeste to da se one obavljaju veoma brzo. Imajući u vidu činjenucu da se svi namaski dijelovi moraju propisno obaviti i da bi njihovo skraćivanje ili neispravno obavljanje pokvarilo namaz teravih imami ne bi smjeli prebrzo obavljati ovaj namaz, bilo da to rade samoinicijativno, bilo da ih neko na takav način obavljanja podstiče.

Islamski učenjaci navode da je imamu pokuđeno da toliko požuruje u namazu da klanjači iza njega ne mogu obavljati radnje koje su sunnet u namazu, pa šta je tek onda s takvom brzinom zbog koje se ne mogne obaviti namaski vadžib ili sastavni dio namaza.

Muslimanima ne priliči da izostaje sa teravije zbog sevaba i nagrade. Teraviju trebaju obavljati muškarci, ali i žene ukoliko imaju uslove za to, jer je Muhammed a.s. rekao: „Ne zabranjujte Allahovim robinjama Allahove mesdžide.“ (Muttefekun 'alejhi) Ovo je bila praksa i dobrih prethodnika, ali žena treba biti ispravno pokrivena i bez jakih mirisa. Također, zabranjeno joj je da podiže svoj glas i da pokazuje svoje ukrase shodno riječima Allaha dž.š.: „...i neka ne pokazuju odsvojih ukrasa ništa osim onoga što je ionako spoljašnje.“ ( njena odjeća, ogrtač i sl.) ( En- Nur, 31 )

Sunnet je da muškarci počnu redati safove od prvog, a žene od zadnjeg saffa. Muhammed a.s. je rekao: „ Najbolji saffovi za muškarce su prvi, a najgori zadnji, dok su najbolji saffivi za žene zadnji, a najgori prvi.“ ( Muslim)

Nakon namaza žene su odmah izlazile iz džamije, a Muhammed a.s. bi ostao malo sjediti. Razlog za takav postupak je, vjerovatno, da se žene nesmetano udalje.Ukoliko postoji mogućnost žene će namaz obaviti u odvojenim prostorijama, kao što je npr. mahfil ili neka druga prostorija, a ako takvih nema onda će klanjati u istoj, uz obavezno odvajanje muških od ženskih saffova. U našim džamijama muškarci ne bi smjeli požurivati sa izlaskom iz džamije dok je ne napuste žene.

Neka Uzvišeni Allah u naše srce usdi ljubav prema džamiji i namazu i neka primi naše 'ibadete. Amin!

                  HARIZ EF. PAŠIĆ

Broj pregleda članaka
4784023

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga