Teme iz Islama

Čuvanje rodbinskih veza

Jedna velika obaveza o kojoj se sve manje vodi računa je očuvanje i održavanje rodbinskih veza.

U Suri El-Isra, 26. ajet Allah navodi obavezu pomaganja tri kategorije ljudi, a rodbina je stavljena na prvo mjesto: „Daj rođaku svome njegovo pravo, siromahu i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo!“ 

Čuvanje rodbinskih veza je uzrok našeg lijepog ugleda kod drugih kao što se navodi u hadisu od Enes ibn Malika r.a. da je Poslanik a.s. rekao: "Ko želi da mu se poveća opskrba i da mu ostane lijep spomen, neka čuva rodbinske veze!"

S druge strane kidanje rodbinskih veza može biti uzrokom ubrzavanja kazne i na dunjaluku što se može shvatiti iz sljedećeg hadisa kojeg od Muhammeda a.s. prenosi Ebu Bekr. "Nema grijeha prečih da se zbog njih ubrza kazna na dunjaluku, pored onoga što ga čeka na ahiretu, od razvrata i kidanja rodbinskih veza." (Ebu Davud)

Održavati rodbinske veze ne znači samo posjećivanje onih koji nas posjećuju, nego i onih koji su prestali da nama dolaze i koji prema nama loše postupaju.

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je neki čovjek došao Poslaniku a.s. i rekao: „Allahov Poslaniče, imam rodbine koju posjećujem, ali oni meni ne dolaze, ja se prema njima lijepo ophodim, a oni prema meni loše, ja sam prema njima blag, a oni su prema meni grubi..." Reče (Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem): 'Ako je tako kako kažeš, ti kao da im bacaš žeravicu. Uz tebe će biti Allahova pomoć, sve dok budeš tako radio!'" (Muslim)

U drugom hadisu  kojeg prenosi Ebu Ejjub od poslanika Muhammeda a.s. stoji: "Najbolja sadaka je ona koja se da siromašnom neprijateljski orijentiranom rođaku!" (Ahmed)

Rodbinske veze učvršćujemo:

1. dobročinstvom i materijalnim pomaganjem,

2. posjetama rodbine i lijepim ugošćavanjem,

3. interesiranjem za rodbinu i njihovo stanje,

4. opraštanjem njihovih eventualnih grešaka,

5. pružanjem fizičke zaštite i otklanjanjem nevolja koje ih pritišću,

6. dovom za rodbinu,

7. iskrenim selamom, grljenjem, rukovanjem i osmijehom kad god ih susretnemo, jer je osmijeh bratu muslimanu sadaka. 

Šejtan ima svoje planove a oni su (i) da se rodbina ne posjećuje i pomaže pa kada nekome u glavu  dođu takve misli neka zna od koga su.

Broj pregleda članaka
4585210

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga