Teme iz Islama

LEJLETUL-BERAT-NOĆ ALLAHOVOG DŽ.Š. PRIBLIŽAVANJA I OBZNANJIVANJA ROBOVIMA

iz nekoliko predaja koje se vežu za poslanika, Muhammeda a.s. Hazreti Aiša r.a. kaže: "Probudila sam se jedne noći, a Vjerovjesnik s.a.v.s. je negdje izašao, pa sam krenula za njim, tražeći ga. Našla sam ga na Beki'i ( medinskom mezaristanu) glave dignute prema nebu. Muhammed a.s. me upita: "Aiša, zar se bojiš da je Allah dž.š. i Njegov poslanik nepravedan prema tebi?" Odgovorih: Pomislila sam da si otišao nekoj od svojih žena. On nastavi: "Zaista, Allah dž.š. silazi središnje noći mjeseca ša'ban na zemaljsko nebo i oprašta većem broju griješnika od broja dlaka u stadu jednog psa ovčara." (Ibn Madže i Tirmizi)
Ahmed u svojoj predaji dodaje: "U stadu plemena Beni Kelb, a to je pleme s najbrojnijim stadom"
Vjerovjesnik s.a.v.s. kaže: "Allah se obznani petnaeste noći mjeseca ša'bana i oprosti svemu stvorenom osim mušriku (onome koji vjeruje da neko ili nešto ima akciju, snagu i djelovanje nezavisno od Allaha dž.š. jer nema nikakve snage, energije, akcije ili djelovanja nezavisno od Allaha uzvišenog- LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI) i mušahinu ( osobi punoj mržnje, zakletom neprijatelju, svađalici, onom koji se spori i prepire s nekim ). 
Allah dž.š. neće oprostiti ove noći ni samoubici, što se zaključuje iz hadisa koji prenosi Ahmed. Provođenje ove noći u ibadetu postiže se klanjanjem jacije i sabaha u džematu, jer Muhammed a.s. kaže: "Ko klanja jaciju u džematu, kao da je pola noći ibadetio, a ko klanja (i) sabah u džematu kao da je cijelu noć ibadetio." (Muslim)
Puni noćni kojam se postiže oživljavanjem cijele noći ili njenog većeg dijela klanjanjem nafila, učenjem Kur'ana, salavata i činjenjem drugih vrsta djela kojima se iskazuje pokornost Allahu dž.š.
Imam Gazalija r.a. navodi predaju od Hasana Basrije koju on prenosi od trideset askaba da se te noći klanja nafila zvana SALATUL- HAJR, od 100 rekata učeći na svakom rekatu 10 puta suru IHLAS ( Kul huvallahu ehad), predavajući selam svako dva rekata. 
Allah dž.š. u ovoj noći raspoređuje stvari za cijelu godinu. Upisuje u njoj one koji će te godine umrijete, one koji će na hadž otići, tome broju se ništa ne dodaje niti oduzima. 
Muhaddis, Mensur Ali Nasif, dajući završnu riječ u poglavlju o Lejletul- beratu svoje znamenite zbirke hadisa " Et-Tadžul- Džamiu lil- usuli fi ehadisir-resul s.a.v.s" kaže: "Ukratko, Vjerovjesnik s.a.v.s. je mnogo napora ulagao, srednje noći u ibadetu Allahu Uzvišenom, govoreći da se Allah Uzvišeni obzananjuje svojim robovima: "Dođite meni i tražite što želite, kapije darova i dobročinstva su otvorene. Tako je potrebno ulaganje vanrednog napora u ovoj noći, s njenog početka do njenog kraja i post sutrašnjeg dana ( ko može), jer je on vrijedan kao i njegova noć, zatim mnogobrojno traženje oprosta, jer Allah oprašta svemu što je stvorio osim neposlušniku svojim roditeljima, zulumćaru, griješniku (?) i svakome njima sličnom koji izaziva Allahovu srdžbu.
Onima koji nisu u mogućnosti klanjati cijelu nafilu preporučujem da klanjaju onoliko rekata koliko su u mogućnosti učeći na prvom rekatu: Subhaneke, Euzu, Bismillu, Fatihu i 10 puta Kul huvallahu ehad, na drugom: Bismillu, Fatihu i 10 puta Kul huvallahu ehad. Selam predavati nakon svaka dva rekata.
                                        Hariz ef. Pašić

Literatura: Preporod br. 22/671- 15. novembar 1999. godine
Broj pregleda članaka
3853560

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga